สถาบัน RMI อบรมแพทย์ด้านความงาม

Rassapoom Medical Institute
(RMI)

สถาบันสอนแพทย์ ที่มีความสนใจทางด้านความงาม

การฉีดปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ โบท็อกซ์

“รู้ลึก รู้จริง ทางด้านการฉีดปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ โบท็อกซ์”

        RMI สถาบันสอนแพทย์ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์แพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธิวิทย์ (หมอหนุ่ม) Board of Dermatology ที่มีประสบการณ์ทางด้านการฉีดปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ มากกว่า 20 ปี และเป็นแพทย์ไทยคนเดียวและคนแรกที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ในระดับโลก (Global Allergan Trainer) และเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์เป็น อันดับ 1 ในระดับเอเชีย

การถ่ายทอดด้วยประสบการณ์ด้านการสอนที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก และเทคนิคจากประสบการณ์ในการฉีดที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี  จะทำให้แพทย์ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รู้ความรู้และทักษะการฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ที่เติมเต็มทักษะได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น “รู้ลึก รู้จริง ทางด้านการฉีดปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ โบท็อกซ์”   

อาจารย์รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ เป็นแพทย์ไทยเพียงคนเดียว

ที่ได้รับตำแหน่ง Global Allergan Trainer ผู้ถ่ายทอดเทคนิคฉีด สอนแพทย์ในเอเชีย และยุโรป

และได้รับรางวัล “แพทย์ที่ฉีดโบท็อกซ์ และฟิลเลอร์มากที่สุด ของไทย และ เอเชียแปซิฟิก” จากแบรนด์ผู้ผลิตฟิลเลอร์ และโบท็อกซ์ ของอเมริกา

สิ่งที่แพทย์ผู้เรียนจะได้รับ:

 • แพทย์ผู้เรียนจะได้รู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านการฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ และการวิเคราะห์ใบหน้า ปัญหาต่าง ๆ บนใบหน้า ที่ฉีดอย่างไรให้ได้ใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์และเป็นธรรมชาติ
 • แพทย์ผู้เรียนจะได้รู้ถึงตำแหน่งฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ที่ถูกต้อง เพื่อการฉีดปรับใบหน้าให้ลูกค้าที่สวย/หล่ออยู่แล้ว ให้ได้มีใบหน้าที่สวยหล่อมากขึ้นอีก
 • แพทย์ผู้เรียนจะได้รู้ถึงปริมาณในการฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ เพื่อฉีดปรับรูปหน้าอย่างไรให้กับลูกค้าที่มีใบหน้าที่ยังไม่ได้สัดส่วน หรือมีจุดที่จะต้องแก้ไข เพื่อให้ได้ใบหน้าสวย/หล่อ ชวนมองมากขึ้น

สอนการฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์อย่างไรให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ถึงแม้อายุจะมากขึ้น

 • สอนตำแหน่งในการฉีดฟิลเลอร์ที่ได้ผลดีที่สุด และฟิลเลอร์อยู่ได้นานที่สุด
 • สอนสูตรในการฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ที่ทำให้ใบหน้าดูสวยเป็นธรรมชาติ
 • สอนฉีดอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา หรือไม่เกิดปัญหาเลยได้อย่างไร
 • สอนเทคนิคพิเศษที่แพทย์ทางด้านความงามต้องรู้

คุณสมบัติแพทย์ผู้เข้าอบรม

 • แพทย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำหัตถการปรับรูปหน้า
 • แพทย์ที่ทำงานในคลินิกความงาม
 • แพทย์ที่มีความสนใจในด้านคลินิกความงาม

6 หลักสูตร การฉีดปรับรูปหน้า

ด้วยฟิลเลอร์ โบท็อกซ์

3 courses : Toxin Injection

1. Integrative Toxin Part I

“Beautify Upper & Mid face with Special Toxin Formula”

2. Integrative Toxin Part II

“Beautify Lower Face & Neck with Special Toxin Formula”

3. Integrative Toxin Part III

“Toxin for special areas”

3 courses: Filler Injection

1. Integrative Filler Part I

“How to achieve ELEGANT CHEEKS & EYES”

2. Integrative Filler Part II

“How to Beautify Lower Face: CHIN LIPS & JAWLINES”

3. Integrative Filler Part III

“How to treat sunken cheeks and lift the face”

หลักสูตรการเรียน Toxin Injection

1. Integrative Toxin Part I

“Beautify Upper & Mid face with Special Toxin Formula”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hand-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Toxin 100unit (Allergan)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Anatomy of muscles Upper Face & Mid face
 2. Techniques of Toxin injection of Upper and Mid face
 3. How to treat winkles of Upper
 4. Eyelid opening
 5. How to treat winkle of Mid face
 6. Demo toxin
 7. Complication
 8. How to Avoid and treat

2. Integrative Toxin Part II

“Beautify Lower Face & Neck with Special Toxin Formula”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hand-on (แพทย์ : SUBJECT)

-Toxin 100unit (Allergan)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Anatomy of muscles of Lower Face & Neck
 2. Techniques of Toxin injection of Lower Face & Neck
 3. Neck Rejuvenation and Neck Lace Line Treatment with Toxin
 4. Facial Lifting with Platysma Injection
 5. Month Frown Treatment
 6. A Symmetrical Smile Treatment
 7. Perioral Lips Lines and How to treat
 8. Complications: How to avoid and treat them

3. Integrative Toxin Part III

“Toxin for Special Areas”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hand-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Toxin 100unit (Allergan)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Anatomy of muscles nose
 2. Nose Reshaping
 3. D้colletage Treatment
 4. Gummy Smile Anatomy and Treatment
 5. Muscles of Mastication and Toxin injection
 6. How to Reshape Upper Face and Lower Face with Toxin
 7. Complications

หลักสูตรการเรียน Filler Injection

1. Integrative Filler Part I

“How to achieve ELEGANT CHEEKS & EYES”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hand-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Juverderm Filler 2 cc. (เพิ่มFiller 10,000/cc)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Mode of Filler Injection
 2. Anatomy of Mid Face & Tear Trough
 3. Cheek bone and Mid Face Injection
 4. Tear Trough Injection – Deep layer
 5. Tear Trough Injection – Superficial Layer
 6. Complication and management

2. Integrative Filler Part II

“How to Beautify Lower Face: CHIN LIPS & JAWLINES”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hand-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Juverderm Filler 2 cc. (เพิ่มFiller 10,000/cc)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Anatomy of Chin Lips and Jawlines
 2. Injection Techniques of Chin Lips and Jawlines
 3. Complication and Management

3. Integrative Filler Part III

“How to treat sunken cheeks and Lift the face”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hand-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Juverderm Filler 2 cc. (เพิ่มFiller 10,000/cc)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Anatomy of Cheeks and Nasolabial Folds
 2. Ageing Process
 3. Sunken Cheeks Valorization
 4. Special Advance Technique : Subzigoma Lift
 5. Nasolobial Fold Injection
 6. Complications

ตารางสอน

 • วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564         :  Toxin Part I

  วันพุธที่ 21 เมษายน 2564         :   Filler Part I

 • วันพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม 2564    :  Toxin Part II

  วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564        :   Filler Part II

 • วันพฤหัสที่ 22 กรกฎาคม 2564     :  Toxin Part III

  วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564     :   Filler Part III 

อัตราค่าเรียน ทุกหลักสูตร
หลักสูตรละ 55,000 บาท

อัตราค่าเข้าฝึกอบรมเต็มวัน :

เรียนทฤษฏี + ดูการฉีด+ฝึกปฏิบัติจริง    :  หลักสูตรละ 55,000 บาท

 • สมัครเรียน 2 หลักสูตรขึ้นไป     หลักสูตรละ             50,000 บาท
 • สมัครเรียนครบ 3 หลักสูตร       หลักสูตรละ              46,000 บาท
 • สมัครเรียนครบทั้ง 6 หลักสูตร   พิเศษ หลักสูตรละ     42,000 บาท

อัตราค่าเข้าอบรมเรียนทฤษฏี + ดูการฉีด :   

หลักสูตรละ 30,000 บาท

 • สมัครเรียน 2 หลักสูตรขึ้นไป     หลักสูตรละ             25,000 บาท
 • สมัครเรียนครบ 3 หลักสูตร       หลักสูตรละ              22,000 บาท
 • สมัครเรียนครบทั้ง 6 หลักสูตร   พิเศษ หลักสูตรละ     19,000 บาท

อัตราค่าเรียนผ่านออนไลน์:

 • ลงเรียน 1 หลักสูตร                หลักสูตรละ              13,900 บาท
 • ลงเรียน 2 หลักสูตร                หลักสูตรละ              11,900 บาท
 • ลงเรียนครบ 3 หลักสูตร           พิเศษ หลักสูตรละ      9,900 บาท
 • ลงเรียนครบ 6 หลักสูตร           พิเศษ หลักสูตรละ      9,000 บาท

การชำระเงิน  : 

– ชำระเงินค่าคอร์สอบรม 50% ก่อนเข้ารับการอบรม  

– ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ในวันแรกของการฝึกอบรม

วิธีการชำระเงิน :

ชำระเงินสด โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

KASIKORNBANK

009-253-3980

Rassapoom Sumaetheiwit

 ลงทะเบียน หรือ สอบถามได้ที่

Tel.    095 124 9669

Line : 095 124 9669

ติดต่อนัดหมาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า