สถาบัน RMI อบรมแพทย์ด้านความงาม

Rassapoom Medical Institute
(RMI)

เลือกอ่าน Rassapoom Medical Institute (RMI)

สถาบันสอนแพทย์ ที่มีความสนใจทางด้านความงาม

การฉีดปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์และโบฯฉีดคลายกล้ามเนื้อ

“รู้ลึก รู้จริง ทางด้านการฉีดปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ และสารฉีดคลายกล้ามเนื้อ”

        RMI สถาบันสอนแพทย์ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์แพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธิวิทย์ (หมอหนุ่ม) Board of Dermatology ที่มีประสบการณ์ทางด้านการฉีดปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ และสารฉีดคลายกล้ามเนื้อ มากกว่า 20 ปี และเป็นแพทย์ไทยคนเดียวและคนแรกที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนฉีดฟิลเลอร์ และสารฉีดคลายกล้ามเนื้อ ในระดับโลก (Global Allergan Trainer) และเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการฉีดฟิลเลอร์ และโบฯฉีดคลายกล้ามเนื้อ เป็นอันดับ 1 ในระดับเอเชีย

การถ่ายทอดด้วยประสบการณ์ด้านการสอนที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก และเทคนิคจากประสบการณ์ในการฉีดที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี  จะทำให้แพทย์ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รู้ความรู้และทักษะการฉีดฟิลเลอร์ และสารฉีดคลายกล้ามเนื้อ ที่เติมเต็มทักษะได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น “รู้ลึก รู้จริง ทางด้านการฉีดปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ สารฉีดคลายกล้ามเนื้อ”

อาจารย์รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์

เป็นแพทย์ไทยคนแรก

 ที่ได้รับตำแหน่ง Global Allergan Trainer  หรือ ผู้ถ่ายทอดเทคนิคฉีด สอนแพทย์ในเอเชีย และยุโรป

และได้รับรางวัล “แพทย์ที่ฉีดโบทูลินุ่มฯ และฟิลเลอร์มากที่สุด ของไทย และเอเชียแปซิฟิก” 

จากแบรนด์ผู้ผลิตฟิลเลอร์และสารฉีดลดริ้วรอยของอเมริกา

สิ่งที่แพทย์ผู้เรียนจะได้รับ:

 • แพทย์ผู้เรียนจะได้รู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านการฉีดฟิลเลอร์และสารฉีดคลายกล้ามเนื้อ และ การวิเคราะห์ใบหน้า ปัญหาต่าง ๆ บนใบหน้า ที่ฉีดอย่างไรให้ได้ใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์และเป็นธรรมชาติ
 • แพทย์ผู้เรียนจะได้รู้ถึงตำแหน่งฉีดฟิลเลอร์และสารฉีดคลายกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง เพื่อการฉีดปรับใบหน้าให้ลูกค้าที่สวย/หล่ออยู่แล้ว ให้ได้มีใบหน้าที่สวยหล่อมากขึ้นอีก
 • แพทย์ผู้เรียนจะได้รู้ถึงปริมาณในการฉีดฟิลเลอร์และสารฉีดคลายกล้ามเนื้อเพื่อฉีดปรับรูปหน้าอย่างไรให้กับลูกค้าที่มีใบหน้าที่ยังไม่ได้สัดส่วน หรือมีจุดที่จะต้องแก้ไข เพื่อให้ได้ใบหน้าสวย/หล่อ ชวนมองมากขึ้น

สอนการฉีดฟิลเลอร์ และสารฉีดคลายกล้ามเนื้ออย่างไรให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ถึงแม้อายุจะมากขึ้น

 • สอนตำแหน่งในการฉีดฟิลเลอร์ที่ได้ผลดีที่สุด และฟิลเลอร์อยู่ได้นานที่สุด
 • สอนสูตรในการฉีดฟิลเลอร์ และฉีดคลายกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ใบหน้าดูสวยเป็นธรรมชาติ
 • สอนฉีดอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา หรือไม่เกิดปัญหาเลยได้อย่างไร
 • สอนเทคนิคพิเศษที่แพทย์ทางด้านความงามต้องรู้

คุณสมบัติแพทย์ผู้เข้าอบรม

 • แพทย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำหัตถการปรับรูปหน้า
 • แพทย์ที่ทำงานในคลินิกความงาม
 • แพทย์ที่มีความสนใจในด้านคลินิกความงาม

10   หลักสูตร การฉีดปรับรูปหน้า

ด้วยฟิลเลอร์ โบทูลินุ่ม

3 courses : Botulinum Injection

1. Integrative Botulinum Injection Part I

“Beautify Upper & Mid face with Special Injection Formula”

2. Integrative Botulinum Injection Part II

“Beautify Lower Face & Neck with Special Injection Formula”

3. Integrative Botulinum Injection Part III

“Bo Injection for special areas”

5 courses: Filler Injection

1. Integrative Filler Part I

“How to achieve ELEGANT CHEEKS & EYES”

2. Integrative Filler Part II

“How to Beautify Lower Face: CHIN LIPS & JAWLINES”

3. Integrative Filler Part III

“How to treat sunken cheeks and lift the face”

4. Integrative Filler Part IV

“How to treat Forehead and Temples”

5. Integrative Filler Part V

“How to achieve Total Face Lifting”

2 Courses : Thread Lift

 1. Integrative Thread Lift: Part I 

“Mid Face & Lower Face”

 1. Integrative Thread Lift: Part II 

“Foxy eyes and submental lift”

หลักสูตรการเรียน Wrinkle Injection

1. Integrative Botulinum Injection Part I

“Beautify Upper & Mid face with Special Toxin Formula”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hand-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Botulinum Injection 100 unit (Allergan)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Anatomy of muscles Upper Face & Mid face
 2. Techniques of Botulinum Injection of Upper and Mid face
 3. How to treat winkles of Upper Face
 4. Eyelid opening
 5. How to treat winkle of Mid face
 6. Dermo Injection
 7. Complication
 8. How to Avoid and treat

2. Integrative Botulinum Injection Part II

“Beautify Lower Face & Neck with Special Injection Formula”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hand-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Injection 100 unit (Allergan)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Anatomy of muscles of Lower Face & Neck
 2. Techniques of Botulinum injection of Lower Face & Neck
 3. Neck Rejuvenation and Neck Lace Line Injection Treatment
 4. Facial Lifting with Platysma Injection
 5. Month Frown Treatment
 6. A Symmetrical Smile Treatment
 7. Perioral Lips Lines and How to treat
 8. Complications: How to avoid and treat them

3. Integrative Botulinum Injection Part III

“Botulinum Injection for Special Areas”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hand-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Injection 100unit (Allergan)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Anatomy of muscles nose
 2. Nose Reshaping
 3. Decolletage Treatment
 4. Gummy Smile Anatomy and Treatment
 5. Muscles of Mastication and Toxin injection
 6. How to Reshape Upper Face and Lower Face with Toxin
 7. Complications

 

หลักสูตรการเรียน Filler Injection

1. Integrative Filler Part I

“How to achieve ELEGANT CHEEKS & EYES”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hand-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Filler 2 cc. (Allergan/เพิ่ม Filler 10,000/cc)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Mode of Filler Injection
 2. Anatomy of Mid Face & Tear Trough
 3. Cheek bone and Mid Face Injection
 4. Tear Trough Injection – Deep layer
 5. Tear Trough Injection – Superficial Layer
 6. Complication and management

2. Integrative Filler Part II

“How to Beautify Lower Face : CHIN LIPS & JAWLINES”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hand-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Filler 2 cc. (Allergan/เพิ่ม Filler 10,000/cc)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Anatomy of Chin Lips and Jawlines
 2. Assessment of Chin, Jawline and Lip Beautification
 3. Injection Techniques of Chin Lips and Jawlines
 4. Complications and Management

3. Integrative Filler Part III

“How to treat Sunken Cheeks, Nasolabial Folds and Saggining Cheeks”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hand-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Filler 2 cc. (Allergan/เพิ่ม Filler 10,000/cc)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Anatomy of Cheeks and Nasolabial Folds
 2. Ageing Process
 3. Sunken Cheeks Volumization
 4. Special Advance Technique : Subzigoma Lift
 5. Nasolobial Fold Injection
 6. Complications

4. Integrative Filler Part IV

“How to treat Forehead and Temples”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ Hands-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Filler 2 cc. (Juvederm/เพิ่ม Filler 10,000/cc.)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Anatomy of forehead and temples
 2. Assessment of Forehead and temple beautification
 3. Injection techniques
 4. Complication and management

5. Integrative Filler Part V

“How to achieve Total Face Lifting”

บรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ

Hands-on (แพทย์ : SUBJECT)

– Free Filler 2 cc. (Juvederm)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง/ หรือสถาบันจัดหาให้

– Certificate of Attendance

เนื้อหาที่เรียน :

1.6.Complications

Anatomy

2.Aging Process

3.Mechanism and concept of filler lifting

4.How to do total facelift with filler

5.How to design the point of filler lifting

 

หลักสูตรการร้อยไหมยกกระชับใบหน้า

1.   Integrative Thread Lift: Part I

“Mid Face & Lower Face”

– บรรยายทฤษฎี 

– สาธิตการร้อยไหม 

โดย อ.นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์

– ปฏิบัติ Hands-on (1:1)

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้ หรือ ให้ทางสถาบันจัดเตรียมให้

– รับ Certificate of Attendance 

เนื้อหาที่เรียน :

 1. Anatomy of Face
 2. Aging process
 3. Theory and mechanism of thread lift
 4. Techniques of thread lifting
 5. Complications

2.  Integrative Thread Lift: Part II

“Foxy eyes and submental lift”

– บรรยายทฤษฎี

– สาธิตการร้อยไหม โดย อ.นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์

– ฝึกปฏิบัติ Hands-on (1:1)

Live demo :

การร้อยไหม cannula barbed thread for foxy eyes

การร้อยไหม Double needled thread for submental area

– แพทย์หา Subject สำหรับฝึกปฏิบัติได้เอง

1.Anatomy of brows, forehead, temples and neck

2.Types of brows’ shapes

3.Aging process
Techniques of thread lifting

4.Blunt thread lift of brows ( foxy eyes)

5.Double needle thread lift for sub-mental area

6.Complications

ติดต่อนัดหมาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า